Professionell Coaching

MIRSCH Projektledning & Coaching stödjer både individer och grupper med uppdrag inom chefscoaching, karriärcoaching och jobbcoaching. Jag har lång yrkeserfarenhet av karriär- och arbetsmarknadsfrågor och är certifierad coach enligt Internationella Coachförbundet ICF.

KARRIÄRCOACHING

Har du hittat rätt i din karriär eller går du i tankar om vad du egentligen skulle vilja göra? Karriärcoachningen hjälper dig att se vad du motiveras av, dina värderingar och drivkrafter och dina förmågor. Det tydliggör vad som är viktigt för ditt välbefinnande och vad du ska undvika för att inte hamna i situationer som är stressande, frustrerande och tar onödig energi. Det kan också hjälpa dig att bli mer aktiv i att göra val som bättre ligger i linje med den du är. Till hjälp använder jag olika verktyg och övningar, bland annat Decision Dynamics karriärmodell för skattning av drivkrafter och karriärstil.

JOBBCOACHING

Att få stöd i att hitta ett nytt jobb handlar om att få hjälp med att kartlägga vad du kan och vad du vill göra samt att paketera detta mot de olika yrkesroller och branscher som du är intresserad av att jobba inom. Tillsammans ser vi till att du marknadsför din kompetens på ett attraktivt sätt genom intresseväckande ansökningshandlingar, lämpliga kanaler att söka jobb via och ser till att du är riktigt väl förberedd inför anställningsintervjun. Vi scannar inte bara den synliga arbetsmarknaden utan lägger stor energi på att även kartlägga den dolda arbetsmarknaden, där många av jobben finns. Tillsammans sätter vi målen du vill jobba mot och ser till att nå dem!

CHEFSCOACHING

Rollen som chef är så mycket mer än en titel. Det gäller att driva strategiska verksamhetsfrågor, att budgetera, att hantera konflikter, hålla svåra samtal, förhandla och sist men inte minst att inspirera. Att som chef eller ledare få möjlighet att bolla dessa frågor och även bli klar över sina egna drivkrafter, styrkor och utvecklingsbara sidor samt hitta vägar för ett framgångsrikt ledarskap är många gånger avgörande för hur du lyckas i din roll. Med min långa erfarenhet av att coacha chefer och ledningsgrupper kan jag erbjuda er just det bollplank som många gånger saknas i organisationen.