Samarbete med Coachbolaget

Under 2014 samarbetar MIRSCH Projektledning och Coaching med Coachbolaget för att coacha arbetssökande som bor i Sollentuna kommun och kan få extra stöd via Möjligheternas Kontor. Resultaten för deltagarna i dessa program har varit mycket goda. Läs mer på www.coachbolaget.se