Studie- och yrkesvägledning för skolor

Eva är nu ansvarig för studie- och yrkesvägledning på två skolor, vilket innebär vägledning inför gymnasievalet inklusive grundsärskolan. I arbetet ingår att planera och genomföra PRAO samt temaveckor med studiebesök på företag, undervisning i att skriva CV och brev samt arbetsmarknadskunskap. En viktig del är att utveckla metoder och aktiviteter för att öka elevernas kunskap om arbetsmarknaden och bidra till ökad självkännedom.