Studie- och yrkesvägledning

Behöver ni en professionell och engagerad SYV till er skola?
Kontakta mig för kortare eller längre uppdrag. Jag kan hjälpa till med gymnasieval för elever, ta fram SYV-planer för skolan, anordna temaveckor med arbetsmarknadskunskap och självkännedom på schemat – och mycket annat.