Exempel på genomförda uppdrag

FACKFÖRBUNDET VISION, 2012-2013

Tog fram attraktiva rikstäckande medlemsförmåner för förbundets medlemmar med huvudfokus på studenter. Gjorde allt från att ta fram projektplan och idéer till hälsoförmåner, hitta samarbetspartners, förhandla fram förmånliga avtal till att leda arbetsgrupper för genomförande av evenemang.

SKTF:S KARRIÄRCENTER 2007-2009 (Numera Vision)

Byggde upp fackförbundet SKTF:s karriärtjänster, vilket innefattade både planering, utveckling och genomförande av karriärrådgivningstjänster såsom individuell karriärplanering, CV-granskning, intervjuträning och att svara för innehållet på hemsidan. Tog fram utbildningskoncept och utbildade CV-granskare internt och ansvarar fortfarande för kvalitetsuppföljningen där.

REGION SÖDERTÖRN 2008

Genomförde på uppdrag av förvaltningscheferna i Södertörns åtta kommuner en geografisk kartläggning av yrkesutbildningar, näringslivsinriktningar och branscher i regionen och därefter en analys av Södertörns framtida behov av yrkesutbildningar. Utarbetade även förslag på lokalisering och inriktning av tillkommande yrkesutbildningsplatser. Utredningen har hittills resulterat i ett utvidgat samarbete över kommungränserna och ett nytt samarbete mellan gymnasieskolorna.

PRAKTIKPOOLEN.SE 2006

Ansvarade för att implementera ett datasystem för att kunna söka och boka PRAO-platser i Huddinge, Botkyrka och Salems grundskolor som används av både elever, skolpersonal och arbetsgivare. I uppdraget ingick också att ta fram utbildningsmaterial och genomföra utbildningar för samtliga studie- och yrkesvägledare i kommunerna.

ÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET FRÅN DANMARK 1995

Byggde upp en ny avdelning som skötte schemaläggning av flygande personal, vilket innebar att samordna den operativa verksamheten, fungera som teamledare för 24 anställda, organisera och strukturera upp verksamheten samt rekrytera personal.

RESURSCENTER FÖR ÖVERTALIGA 1993

Startade ett Resurscenter, som var en stödorganisation för anställda som berördes av uppsägning eller ville byta yrkesinriktning. Arbetet innebar bl a personalavveckling av flygande personal, genomförande av stödsamtal samt information till övertalig personal kontinuerligt i tal och skrift.