SAMMANFATTNING

Jag är studie- och yrkesvägledare samt personalvetare och har i hela mitt yrkesliv arbetat direkt med människor, enskilt och i grupp. Det har gett mig stor erfarenhet av att se och förstå människor med vitt skilda bakgrunder, problem och önskemål. Arbete med personalförändringar vid större företagsfusioner och omstruktureringar har bland annat ingått i mina arbetsuppgifter. Är certifierad coach enligt ICF.

 

ERFARENHETER INOM PROJEKTLEDNING OCH COACHING

Projektledare

Som konsult har jag arbetat i ett flertal projektledaruppdrag, t ex att bygga upp fackförbundet Visions karriärtjänster, vilket innefattar både utveckling och genomförande av karriärrådgivningstjänster, CV-granskning och intervjuträning. Ett annat aktuellt uppdrag handlar om att coacha chefer och ledningsgrupper i ett större företag med syfte att utveckla och förbättra det personliga ledarskapet för att förbättra enhetens arbetsklimat. Har även drivit ett flertal projekt för att bygga upp nya verksamheter för övertalig personal, nya avdelningar och arbetssätt inom resebranschen, både i Sverige och utomlands. Ett av projekten innebar att starta ett sk Resurscenter, vilket var en stödorganisation för anställda som berördes av uppsägning eller ville byta yrkesinriktning.

Rådgivare/coach

Arbetar sedan 2002 med outplacement och karriärcoaching för personer som söker en ny karriär, vilket innebär kontinuerliga coachsamtal gällande jobbsökarstrategier och karriärmål samt att skriva handlingsplaner och ansökningshandlingar. Har även arbetat med införsäljning av kursdeltagares kompetens gentemot näringslivet. Det innebär bland annat att kontakta arbetsgivare för att marknadsföra kompetensen i gruppen, att matcha profiler samt anordna företagsbesök och arbetsmarknadsdagar.

Materialframtagning

Har ansvarat för att ta fram, skriva och utveckla fackförbundet Visions karriärsidor på webben. Skrivit karriärreportage för fackförbundet FTF samt karriärfrågespalter för fackförbundet Vision. Ansvarat för framtagande av innehåll och text i Trygghetsrådet TRF:s Jobbsökarguide, Har för fackförbunden Vision, FTF och ST tagit fram och utvecklat sammanlagt sex självskattningstester inom området karriär, både i pappersformat och på webben.

Utbildare

Har ansvarat för att utbilda och diplomera fackförbundet Visions karriärcoacher och CV-granskare. Genom åren har jag utvecklat och genomfört ett stort antal kurser, föreläsningar, och seminarier inom området kompetenskartläggning, personlig marknadsföring, omvärldsbevakning, intervjumetodik, stresshantering, samt ledarskapsseminarier.

Anställningar

 • 2014-ff  Studie- och yrkesvägledare
 • 2004-ff  Egen Företagare – Konsult
 • 2002-2004  The Empower Group – Coach
 • 2000-2002  Huddinge kommun, Praktikpoolen – Praktiksamordnare
 • 1986-2000  SAS, Scanair  –  Teamledare, Coach
 • 1980-1985  Nevadaresor/Sportresor (vinter) – Reseledare, Platschef
 • 1980-1985  Strömma Kanalbolaget (sommar)  – Guide, Trafikansvarig

Akademisk utbildning

 • Studie- och yrkesvägledarexamen – 90 hp
 • Magisterutbildning, projektledning  – 60hp
 • Linjen för personal- och arbetslivsfrågor, psykologifördjupning – 140p
 • Kooperation och ekonomiska föreningar – 10p
 • Fysiologi  – 20p
 • Näringsterapi – 40p

Urval av relevanta kortare utbildningar och certifieringar:

 • ACC-Certifierad coach enligt ICF
 • Certifiering i karriärmodellen och karriärkulturer Decision Dynamics AB
 • Krishantering i samband med uppsägningar, Utvecklingskonsult AB

RaukarPrivat

Gift med Janne, två barn som är 20 och 22 år gamla. Jag tillbringar gärna sommaren i stugan på Gotland. Vintertid är det absolut skidbacken som gäller. På våren är jag helst vid en fågelsjö för att använda mina amatörornitologiska kunskaper.