Eva_door

Eva Mirsch

Eva Mirsch är utbildad studie- och yrkesvägledare, personalvetare med fördjupning inom psykologi samt en magisterutbildning i projektledning. Utöver det är Eva certifierad coach enligt internationella coachförbundet (ICF).

 

 

 

Projektledning

I rollen som teamledare och projektledare ansvarar Eva för att utveckla och bygga upp olika verksamheter, genomföra organisations- och personalförändringar och leda införande av ny teknik. I dessa uppdrag innebär det att strukturera och planera för igångsättandet av den nya verksamheten och tekniken, men även att utbilda och coacha den personal som är inblandad och få dem motiverade till förändringarna. Tidigare uppdrag har varit inom både privat och offentlig sektor, allt från större företagsfusioner som inneburit stor övertalighet till mindre utvecklingsprojekt.

Coaching

Sedan 2002 arbetar Eva även med karriärcoaching, outplacement och coaching. I rollen som coach, coachar Eva chefer och anställda inom både privat och offentlig sektor där målet är att hjälpa de coachade att se olika handlingsalternativ och underlätta för dem att fatta beslut. Arbetsuppgifterna har också på de flesta arbetsplatser varit att fungera som bollplank till chefer i organisationen och hon har genom ett coachande förhållningssätt hjälpt chefer, grupper och individer att växa.

Eva har stor erfarenhet av att utveckla, planera och genomföra utbildningar och seminarier. Det är allt från att lägga upp tremånaders kurser till en timmes inspirationsföreläsningar inom vitt skilda områden som; teamutveckling, att kartlägga sin kompetens, skriva ansökningshandlingar, utbildning i nytt bokningssystem eller utbildning i avtal och regler kring schemaläggning.